Spectis w Mediach

Komentarze prasowe

Parkiet | Dalsze hamowanie w budownictwie

21 wrz 2020


Bartłomiej Sosna, ekspert rynku budowlanego w firmie Spectis, mówi że branża, zgodnie z oczekiwaniami, zareagowała na spowolnienie gospodarcze z pewnym opóźnieniem i jest to naturalne zważywszy na rozciągnięte w czasie procesy inwestycyjne.

W naszej ocenie obecna korekta na rynku inżynieryjnym tylko w niewielkim stopniu spowodowana jest epidemią koronawirusa. Na nadchodzące spadki wskazywaliśmy już pod koniec 2019 r. Warto przypomnieć, że w 2019 r. wartość udzielonych zamówień publicznych na roboty budowlane odnotowała spadek o 23 proc. rok do roku, a na koniec grudnia 2019 r. długość dróg ekspresowych i autostrad w fazie budowy notowała spadek o ponad 30 proc. Niekorzystne wskaźniki wyprzedzające z 2019 r. musiały prędzej czy później znaleźć odzwierciedlenie w mniejszym wolumenie realizowanych robót inżynieryjnych – mówi Sosna.

Pełna wersja artykułu: www.parkiet.com