Spectis w Mediach

Komentarze prasowe

Parkiet | Wirus zarazi budownictwo?

12 mar 2020


Jak wszystkie branże polskiej gospodarki, także sektor budowlany odczuje skutki bieżących wydarzeń, jednak w mojej opinii odczuje je w stopniu umiarkowanym. Podstawową aktywnością firm budowlanych jest bowiem wznoszenie obiektów z lokalnych surowców oraz materiałów i przy wykorzystaniu podstawowej siły roboczej.

Korzystny dla budownictwa jest także fakt, że jest to działalność wykonywana w dużej części na świeżym powietrzu. Dotkliwiej sytuację odczuć mogą dostawcy dla budownictwa prowadzący działalność w halach produkcyjnych.

Dodatkowym ryzykiem obciążone są branże, w których Chiny lub Włochy są istotnymi elementami w łańcuchu dostaw. Co gorsza, za dwa, trzy tygodnie do tej listy mogą zostać dodane kolejne europejskie kraje i lepiej byłoby dla polskiej gospodarki, żeby nie były to Niemcy lub Francja, bo wtedy sytuacja zacznie się dużo bardziej komplikować. Dotyczy to takich grup produktowych jak sprzęt budowlany czy osprzęt instalacyjny z obszaru wentylacji, klimatyzacji, instalacji elektrycznych czy oświetlenia. Brak ciągłości dostaw w tych branżach może wpłynąć na opóźnienia w realizacji inwestycji, zwłaszcza kubaturowych.

Pełna wersja artykułu: www.parkiet.com