Spectis w Mediach

Komentarze prasowe

WNP.pl | Budimex, Strabag, Skanska, Porr i Erbud to blisko 10% polskiego budownictwa

18 gru 2019


Polski sektor budowlany pozostaje rynkiem bardzo rozdrobnionym, z wolno postępującą konsolidacją. W efekcie pięć największych grup - Budimex, Strabag, Skanska, Porr i Erbud - odpowiada za mniej niż 9 proc. wartości całego rynku. Takie wnioski płyną z raportu firmy badawczej Spectis pt. "Firmy budowlane w Polsce 2019-2023".

Z przeprowadzonej przez Spectis analizy bieżących kontraktów największych firm wynika, że w projekty o najwyższej wartości zaangażowane są obecnie grupy: Budimex, Strabag, Porr, Mostostal Warszawa, Torpol i PBG, głównie za sprawą dużych kontraktów drogowych, kolejowych i energetycznych.

Pełna wersja artykułu: www.wnp.pl