Spectis w Mediach

Komentarze prasowe

Parkiet | Budowlana gorączka coraz mocniej stygnie

23 lis 2019


– Dla śledzących na bieżąco sytuację na rynku budowlanym niekorzystne dane za październik nie są raczej dużym zaskoczeniem – mówi Bartłomiej Sosna, ekspert w firmie analitycznej Spectis. – Już rok temu prognozowaliśmy, że po dwucyfrowych wzrostach w latach 2017–2018 realna dynamika rynku w 2019 r. wyniesie ok. 5 proc. – dodaje.

Zdaniem eksperta perspektywy na 2020 r. nie są zbyt optymistyczne. – Kalkulowana przez nas dynamika zagregowanego portfela zamówień 20 wiodących wykonawców na koniec I połowy br. pierwszy raz od dziesięciu kwartałów była ujemna (-2 proc. rok do roku) – wskazuje Sosna. – Obserwujemy hamowanie, jeśli chodzi o budownictwo niemieszkaniowe. Nadal wyraźnie maleje liczba przetargów publicznych, zwłaszcza samorządowych. Od kilku miesięcy mamy wyraźnie mniej kilometrów autostrad i dróg ekspresowych w fazie budowy – wylicza. Wszystkie te zjawiska w najbliższych kwartałach znajdą odzwierciedlenie w danych o produkcji budowlano-montażowej. Z pozytywnych trendów Sosna wskazuje utrzymujący się wysoki poziom inwestycji mieszkaniowych i ożywienie na kolei.

Pełna wersja artykułu: www.parkiet.com