Spectis w Mediach

Komentarze prasowe

Inżynier Budownictwa | Deweloperzy komercyjni z rekordowym zyskiem

19 lis 2019


Grupa trzydziestu największych deweloperów komercyjnych wypracowała w 2018 roku 1 miliard zysku netto. Dało to wskaźnik rentowności netto na poziomie 25%. Rok 2019 pod względem zyskowności może być dla branży równie dobry.

Z raportu firmy badawczej Spectis zatytułowanego "Deweloperzy komercyjni w Polsce 2019-2023" wynika, że w latach 2012-2018 zagregowany poziom rentowności netto liczony dla grupy 30 wiodących deweloperów biurowych, handlowych i magazynowych działających w Polsce wahał się pomiędzy 17% a 26%, co daje średnioroczny wynik na poziomie 21%.

Pełna wersja artykułu: www.inzynierbudownictwa.pl