Spectis w Mediach

Komentarze prasowe

Parkiet | Marże Budimeksu pod dużą presją

29 paź 2019


Kierowana przez Dariusza Blochera grupa domaga się blisko 190 mln zł w ramach postępowań o odzyskanie przeterminowanych należności i uznanie dodatkowych roszczeń.

 

Bartłomiej Sosna, Ekspert rynku budowlanego, firma badawcza Spectis:

Najnowsze wyniki Budimeksu oraz komentarz grupy do wyników finansowych potwierdzają zjawiska, które obserwujemy na rynku już od kilku miesięcy. Presja na rynku pracy stopniowo maleje. Już od kilku miesięcy mniej firm budowlanych wskazuje na niedobór pracowników jako istotną barierę rynkową. Jest to m.in. rezultatem trwającego przez cały 2019 rok spowolnienia na rynku zamówień publicznych.

Coraz większym wyzwaniem, zarówno dla Budimeksu jak i innych wiodących wykonawców, będzie dalsze powiększanie posiadanego portfela zamówień. Pomimo podpisania w minionych miesiącach kilku istotnych kontraktów, portfel Budimeksu jest nieco niższy niż na koniec drugiego kwartału (10,74 mld zł vs 11,08 mld zł). W obszarze portfela zamówień grupy, rośnie znaczenie budownictwa kolejowego. Oceniam, że to właśnie w tym segmencie sytuacja będzie najbardziej nerwowa. Z jednej strony, do pozyskania na rynku będzie wiele intratnych zleceń, jednak z drugiej strony brakować będzie zasobów do zabezpieczenia realizacji kolejnych kontraktów.

Pełna wersja artykułu: www.parkiet.com