Wydarzenia w SPECTIS

Aktualności

Wysoki poziom zadłużenia może wstrzymać część planowanych inwestycji budowlanych w największych aglomeracjach

12 cze 2018


Jak wynika z najnowszego raportu SPECTIS zatytułowanego „Rynek budowlany w Polsce 2018-2022 – analiza 20 największych miast”, wśród miast, w których w najbliższych latach należy oczekiwać przyspieszenia inwestycyjnego w segmencie inżynieryjnym, na szczególną uwagę zasługują Gdańsk i Szczecin. Dodatkowo, do aglomeracji, na terenie których w najbliższych latach realizowane będą duże projekty inżynieryjne zaliczyć można Warszawę i Kraków.

Warto zauważyć, że poza samorządami na ożywienie inwestycyjne w poszczególnych miastach znaczący wpływ ma także władza centralna. Za realizację największych analizowanych w raporcie inwestycji odpowiedzialne są bowiem instytucje podległe rządowi (GDDKiA, PKP PLK oraz spółki ze znaczącym udziałem Skarbu Państwa). Ożywienie inwestycyjne w największych aglomeracjach uzależnione jest od rzeczywistego startu zapowiadanych znaczących inwestycji publicznych. Historia pokazuje jednak, że nie wszystkie planowane mega-inwestycje trafiają ostatecznie do fazy budowy.

Natomiast zagrożeniem dla realizacji projektów planowanych przez władze samorządowe jest wysoki poziom zadłużenia wielu miast. Najgorzej pod tym względem prezentują się Wrocław, Lublin i Toruń. Znaczące możliwości wzrostu zadłużenia w celu sfinansowania kolejnych inwestycji mają natomiast: Gorzów Wielkopolski, Olsztyn i Zielona Góra.

 

POPROŚ O PRÓBKI Z RAPORTU