Spectis w Mediach

Komentarze prasowe

Puls Biznesu | Chwila wytchnienia w budowlance

01 sie 2019


Poprawę sytuacji zauważa także Bartłomiej Sosna, ekspert Spectis, ośrodka badawczego analizującego sektor budowlany. — W czerwcu i lipcu 2019 r. po raz pierwszy od 5,5 roku na niedobór wykwalifikowanych pracowników jako istotną barierę rynkową wskazał mniejszy odsetek firm budowlanych niż rok wcześniej. Potwierdza to początek oczekiwanej w drugiej połowie roku stabilizacji na rynku pracy. Oczywiście trudności ze znalezieniem kompetentnych pracowników nadal będą występować, ale już w mniejszym natężeniu — twierdzi ekspert sektora budowlanego.

Niedobór pracowników w budownictwie jest najsilniej odczuwany przez firmy z województw podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. — Jest to skutek dwóch czynników: rozpoczęcia w tych regionach znaczących inwestycji infrastrukturalnych, angażujących znaczną liczbę firm podwykonawczych, oraz bliskości rynku mazowieckiego, który wyższymi płacami przyciąga wielu pracowników z sąsiednich województw. Niedobór wykwalifikowanej kadry odczuwalny jest także w przygranicznych regionach południowej i zachodniej Polski w związku z silnym odpływem na rynek niemiecki — mówi Bartłomiej Sosna.

Pełna wersja artykułu: www.pb.pl