Spectis w Mediach

Komentarze prasowe

Rynek Infrastruktury | Nieznaczna poprawa rentowności firm budowlanych z GPW w 2018 r.

09 maj 2019


Jak wynika z najnowszego raportu miesięcznego firmy badawczej Spectis zatytułowanego "Rynek budowlany w Polsce – maj 2019", uzyskany w 2018 r. wynik finansowy netto firm wykonawczych przekłada się na wskaźnik rentowności sprzedaży netto na poziomie zaledwie 0,2%. Oznacza to, że w obrębie szeroko rozumianego rynku budownictwa i nieruchomości, firmy wykonawcze nadal są jedyną grupą, która na swojej działalności nie jest w stanie zarobić.

Rentowność pozostałych dwóch grup, tj. firm deweloperskich oraz dostawców materiałów i sprzętu dla budownictwa utrzymuje się na stabilnym poziomie – odpowiednio 17,4% i 4,8%.

Pełna wersja artykułu: www.rynekinfrastruktury.pl