Spectis w Mediach

Komentarze prasowe

Inżynier Budownictwa | Niewielki wzrost przychodów firm budowlanych z GPW w 2018 r.

09 maj 2019


Według ostatniego raportu Spectis "Rynek budowlany w Polsce – maj 2019" zbiorczy zysk netto grup budowlanych notowanych na warszawskiej GPW za cztery kwartały 2018 r. wyniósł 40 mln zł, wobec straty 82 mln zł netto rok wcześniej. Oznacza to, że po czterech kwartałach na minusie wykonawcom na koniec roku udało się wyjść na symboliczny plus.

Uzyskany w 2018 r. wynik finansowy netto firm wykonawczych przekłada się na wskaźnik rentowności sprzedaży netto na poziomie zaledwie 0,2%. Oznacza to, że w obrębie szeroko rozumianego rynku budownictwa i nieruchomości, firmy wykonawcze nadal pozostają jedyną grupą, która nie może zarobić na swojej działalności.

Pełna wersja artykułu: www.inzynierbudownictwa.pl