Spectis w Mediach

Komentarze prasowe

Projekt Inwestor | Rynek pracy w budownictwie

24 kwi 2019


Firma badawcza Spectis przygotowała raport na temat rynku pracy w budownictwie. Wynika z niego, że pomimo notowanego w minionych dwóch latach dynamicznego wzrostu płac w budownictwie, wynagrodzenia budowlańców na tle średniej krajowej nadal prezentują się przeciętne.

Płace w budownictwie pozostają mocno zróżnicowane. Wprawdzie w przypadku firm budowlanych zatrudniających powyżej 9 pracowników, przeciętne wynagrodzenie zbliżone jest do średniej krajowej, jednakże uwzględniając również płace w małych firmach budowlanych, proporcja ta radykalnie się zmniejsza - do 83% średniej płacy w gospodarce narodowej.

Pełna wersja artykułu: www.projektinwestor.pl