Wydarzenia w SPECTIS

Aktualności

Wzrost cen w budownictwie pozostaje wysoki

27 mar 2019


Niskie stopy procentowe w połączeniu z ożywieniem inwestycyjnym oraz niedoborem pracowników powodują znaczącą presję na ceny materiałów budowlanych i wykonawstwa. Biorąc pod uwagę łagodną politykę władz monetarnych oraz dalsze wzrosty w budownictwie, w 2019 r. należy oczekiwać utrzymania się presji cenowej na rynku.

Według oficjalnego wskaźnika GUS, wzrost cen produkcji budowlanej utrzymał się w lutym na poziomie 3,6% r/r. Ofertowe ceny robót budowlanych w dalszym ciągu rosną najmocniej w przypadku budynków publicznych, zwłaszcza obiektów sportowych i edukacyjnych. Wysokie dynamiki notowane są także w przypadku innych obiektów kubaturowych, np. budynków biurowych, mieszkaniowych i handlowych.

 

W podziale na typy robót, najsilniejsze wzrosty cen odnotowywane są w przypadku wykonywania podłóg i posadzek, podbudowy z betonu asfaltowego, robót tynkarskich, robót instalacyjnych, a także robót żelbetowych.

Luty przyniósł także dalsze wzrosty cen praktycznie we wszystkich grupach materiałów budowlanych. Według danych PSB, w ujęciu r/r najwyższy wzrost (o ponad 19%) nadal notowano w przypadku materiałów ściennych. W tempie dwucyfrowym rosły także ceny w kategorii cement i wapno.

Oficjalna dynamika cen produkcji budowlano-montażowej GUS w ciągu minionych 5 lat kształtowała się w bardzo wąskim przedziale – pomiędzy -2% a 4%. Jednak wskaźnik ten nie przedstawia realnych zmian cenowych. Według środowiska firm wykonawczych, w Polsce brak jest wiarygodnego źródła przedstawiającego realną skalę zmian cenowych, zwłaszcza tych zawieranych pomiędzy generalnymi wykonawcami a podwykonawcami. Tymczasem, realne ceny często znacznie odbiegają od ogólnych cenników firm. W zależności od fazy cyklu koniunkturalnego są to różnice na plus bądź na minus.

Więcej informacji na temat bieżących miesięcznych i kwartalnych danych z rynku budowlanego prezentujemy w naszch raportach miesięcznych "Rynek budowlany w Polsce".

Poproś o bezpłatną próbkę raportu

info@spectis.pl