Wydarzenia w SPECTIS

Aktualności

Nerwowy początek roku w polskim budownictwie

04 mar 2019


Po bardzo dobrym dla polskiego sektora budowlanego 2018 roku, kiedy to przez cały rok większość kluczowych wskaźników prezentowała dynamiczne wzrosty, początek roku 2019 przyniósł wyraźne osłabienie praktycznie we wszystkich możliwych obszarach rynku. W dużej mierze jest to jednak efekt wysokiej bazy z początku poprzedniego roku.

Jak wynika z naszego najnowszego raportu miesięcznego "Rynek budowlany w Polsce – marzec 2019", po wstępnym hamowaniu w grudniu (wzrost o 12,2% r/r), w styczniu produkcja budowlana spowolniła dużo wyraźniej i wzrosła realnie o 3,2% r/r, głównie w wyniku niskiej aktywności w sektorze firm kubaturowych (wzrost o 2,3%) i specjalistycznych (spadek o 6,2%). Przyspieszyła natomiast produkcja firm inżynieryjnych (wzrost o 15,3%).

 

Po styczniu słabo prezentują się także dane o produkcji podstawowych materiałów budowlanych – w przypadku wielu kluczowych kategorii produktowych spadki są dwucyfrowe. Nadchodzące spowolnienie inwestycyjne widać także w podstawowych wskaźnikach wyprzedzających z rynku mieszkaniowego.

Także w obszarze przetargów publicznych na roboty budowlane rok 2019 rozpoczął się od przeważających spadków. Jeżeli chodzi o mniejsze przetargi (do 5,5 mln €) publikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych, w styczniu odnotowano spadek o 32% r/r w przypadku nowych przetargów oraz zniżkę o 25% w obszarze udzielonych zamówień. Natomiast jeżeli chodzi o większe przetargi (powyżej 5,5 mln €) publikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej TED, liczba nowych przetargów zmalała o blisko 10%. Oczekujemy, że w dalszej części roku, wraz z danymi za kolejne miesiące, dynamiki rynku zamówień publicznych nieco się ustabilizują.

Tak słaby wynik rynku budowlanego w styczniu jest w dużym stopniu efektem wysokiej bazy porównawczej sprzed roku, a także rezultatem niekorzystnych warunków atmosferycznych. Oczekujemy, że w kolejnych miesiącach roku dynamika rynku ulegnie poprawie, choć nie ma już mowy o powrocie do tak silnych wzrostów jak te notowane w trakcie 2018 r.

Więcej informacji na temat bieżących miesięcznych i kwartalnych danych z rynku budowlanego prezentujemy w naszch raportach miesięcznych "Rynek budowlany w Polsce".

 

Poproś o bezpłatną próbkę raportu

info@spectis.pl