Spectis w Mediach

Komentarze prasowe

Eurobuild | Mniejszy może więcej

21 sty 2019


Wartość produkcji budowlano-montażowej zrealizowanej przez polskie firmy budowlane na rynkach zagranicznych osiągnęła w ubiegłym roku rekordowy poziom 6,5 mld zł. W minionych latach miała miejsce wyraźna zmiana, jeżeli chodzi o strukturę podmiotów realizujących zlecenia zagraniczne – środek ciężkości przesunął się z największych grup budowlanych na mniejsze i bardziej wyspecjalizowane podmioty – wynika z najnowszego raportu firmy badawczej Spectis.

Co ciekawe, wzrost przychodów z tytułu działalności eksportowej w latach 2016-2017 nie jest zasługą największych firm budowlanych, lecz skutkiem wzmożonej aktywności zagranicznej mniejszych firm wykonawczych. Z analizowanej w raporcie grupy 40 największych firm budowlanych, regularną aktywnością na rynkach zagranicznych pochwalić się może mniej niż połowa podmiotów.

Pełna wersja artykułu: www.eurobuildcee.com