Kluczowe trendy z obszaru HR

Rynek pracy w budownictwie 2019-2023


Publikacja stanowi zestawienie wszystkich kluczowych wskaźników charakteryzujących trendy na rynku pracy w sektorze budowlanym. Raport ten jest cennym źródłem danych i inspiracji dla osób odpowiedzialnych za politykę kadrową. Zawarte w raporcie prognozy pozwalają m.in. ocenić, jak długo w polskim budownictwie trwać będą zjawiska niedoboru pracowników i związanej z tym presji płacowej.

 

Jakie informacje zawiera ten produkt?

 • Kwartalne wyniki badania rynku pracy w budownictwie metodą BAEL
 • Poziom zatrudnienia w budownictwie według specjalizacji i wielkości firm
 • Poziom wynagrodzeń w budownictwie według specjalizacji i wielkości firm
 • Analiza dynamiki i struktury zatrudnienia największych firm wykonawczych
 • Liczba obcokrajowców pracujących w polskim sektorze budowlanym
 • Wyniki badania koniunktury z zakresu polityki kadrowej
 • Postrzeganie niedoboru pracowników jako istotnej bariery rynkowej
 • Wskaźnik produktywności pracowników budowlanych
 • Bezpieczeństwo na budowach i liczba wypadków.

 

W jakich sytuacjach biznesowych raport jest szczególnie przydatny?

 • Cykliczny monitoring rynku pracy
 • Planowanie polityki kadrowej
 • Sporządzanie sprawozdań rynkowych z obszaru HR
 • Analiza polityki kadrowej liderów rynkowych
 • Opracowanie zestawu wskaźników KPI z obszaru HR.
Zapytaj o produkt

Zapytaj o produkt