Wspólne omówienie trendów w gronie graczy rynkowych

Rynek budowlany w liczbach


Warsztaty "Rynek budowlany w liczbach” to cykl prezentacji dla Prezesów, Członków Zarządu, Dyrektorów oraz innych osób odpowiedzialnych za strategię na rynku budowlanym. Warsztaty pozwalają w krótkim czasie i w przystępnej formie (twarde dane rynkowe wraz z komentarzem eksperta) poznać kluczowe dane, trendy, prognozy i ekspertyzy rynkowe. Strategiczny poziom uczestników oraz kameralny charakter spotkania umożliwia koncentrację wyłącznie na najważniejszych trendach i zdarzeniach wpływających na realną kondycję rynku.

W trakcie warsztatów przedstawiamy uczestnikom unikalne dane i aktualne trendy branżowe, analizujemy szanse i zagrożenia oraz przedstawiamy scenariusze rozwoju dla rynku budowlanego. Towarzyszące naszym prezentacjom dyskusje z udziałem osób decyzyjnych z branży sprzyjają wymianie opinii na temat rozwoju poszczególnych segmentów rynku. Kameralne spotkania są okazją nie tylko do zdobycia cennej wiedzy rynkowej, ale także do zadania ekspertom SPECTIS nurtujących pytań oraz usłyszenia, co na dany temat sądzą pozostali gracze rynkowi.

Poproś o bezpłatną próbkę

Poproś o bezpłatną próbkę