Szczegółowe przedstawienie typu budownictwa przemysłowo-magazynowego

Budownictwo przemysłowo-magazynowe w Polsce 2019-2025


Sektor przemysłowo-magazynowy to od kilku lat jeden z najbardziej dynamicznie rosnących segmentów budownictwa, odpowiadający już za ok. 40% metrażu całego budownictwa niemieszkaniowego.

Raport szczegółowo przedstawiający ten typ budownictwa stanowi kompilację danych statystycznych (produkcja budowlano-montażowa, pozwolenia budowlane, budynki ukończone), danych o realizowanych i planowanych inwestycjach oraz informacji na temat 50 kluczowych wykonawców budynków przemysłowo-magazynowych.

Dla każdej firmy wykonawczej przedstawionej w raporcie zaprezentowane są takie informacje jak: dane teleadresowe, wielkość przychodów i wynik finansowy netto za lata 2010-2017, poziom rentowności, najważniejsze zrealizowane oraz bieżące kontrakty.
Raport opisuje analizowany segment także w ujęciu regionalnym, z uwzględnieniem trendów inwestycyjnych w Specjalnych Strefach Ekonomicznych.

Poproś o bezpłatną próbkę

Poproś o bezpłatną próbkę