Spectis w Mediach

Komentarze prasowe

WNP.pl | Firmy budowlane w najsłabszej kondycji od pięciu lat

10 paź 2018


Rentowność w budownictwie gwałtownie spada i nic nie wskazuje na możliwość szybkiej poprawy. Co gorsza, w obliczu rosnących kosztów sytuacja w 2019 r. może się jeszcze pogorszyć.

W 2019 r. branża doświadczy dalszego wzrostu kosztów. Będzie to spowodowane m.in. podwyższeniem płacy minimalnej, rosnącymi cenami paliw, a także energii elektrycznej. Te czynniki przełożą się także na dalszy wzrost cen materiałów budowlanych.

Takie wnioski płyną z raportu firmy badawczej Spectis zatytułowanego „Rynek budowlany w Polsce - październik 2018”. Podkreślono w nim, że w drugim kwartale tego roku zagregowana strata netto 22 grup budowlanych notowanych na warszawskiej giełdzie wyniosła 101 mln zł wobec 52 mln zł zysku netto rok wcześniej.

Jak zaznaczył Bartłomiej Sosna, ekspert rynku budowlanego w Spectis, wynik finansowy branży pogorszył się już piąty kwartał z rzędu, a trzeci kwartał z rzędu jest na minusie.

- Co warte podkreślenia, w obrębie szeroko rozumianego budownictwa firmy wykonawcze są jedyną grupą, która odnotowała znaczące pogorszenie sytuacji finansowej - wskazał Sosna.

Pełna wersja artykułu: www.wnp.pl