Spectis w Mediach

Komentarze prasowe

Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne | Wielomiliardowe inwestycje ożywią rynek budowlany w największych miastach

20 lip 2018


Jak wynika z raportu firmy badawczej SPECTIS „Rynek budowlany w Polsce 2018-2022 – analiza 20 największych miast”, wśród miast, w których w najbliższych latach należy oczekiwać przyspieszenia inwestycyjnego w segmencie inżynieryjnym, na szczególną uwagę zasługują Gdańsk i Szczecin.

Dodatkowo, do aglomeracji, na terenie których w najbliższych latach realizowane będą duże projekty inżynieryjne zaliczyć można Warszawę i Kraków.

Skala planowanych inwestycji w pozostałych dużych ośrodkach, takich jak Wrocław, Łódź czy Poznań, jest już relatywnie mniejsza. Natomiast wśród miast średniej wielkości najbardziej ambitne plany inwestycyjne mają Białystok, Rzeszów, Lublin i Bydgoszcz.

Natomiast zagrożeniem dla realizacji wszystkich projektów planowanych przez władze samorządowe jest wysoki poziom zadłużenia wielu miast. Najgorzej pod tym względem prezentują się Wrocław, Lublin i Toruń. Znaczące możliwości wzrostu zadłużenia w celu sfinansowania kolejnych inwestycji mają natomiast: Gorzów Wielkopolski, Olsztyn i Zielona Góra.

Pełna wersja artykułu: www.nbi.com.pl