Spectis w Mediach

Komentarze prasowe

Izolacje | Rosnące ceny podnoszą wartość rynku pokryć dachowych w Polsce

02 lut 2022


Jak wynika z raportu firmy badawczej Spectis "Rynek dachów i pokryć dachowych w Polsce 2022-2027", całkowite przychody 54 badanych producentów pokryć dachowych przekroczyły w 2020 r. poziom 9 mld zł, z czego ponad 40% przypadło na pokrycia dachowe. Spectis szacuje że w 2021 r. wartość rynku pokryć dachowych wzrosła o 9%. W 2022 r. oczekiwana jest już nieco niższa dynamika wartości rynku.

Głównym powodem wysokiej nominalnej dynamiki rynku pokryć dachowych w 2021 r. są rosnące ceny produktów. Jak wynika z analizy cen kilkudziesięciu rodzajów pokryć dachowych, w 2021 r. najwyższe wzrosty cen notowano w przypadku pokryć metalowych, których dynamika w IV kw. 2021 r. przekraczała 50% r/r, co wywindowało średnioroczną dynamikę cen do blisko 20%.

Pełna wersja artykułu: www.izolacje.com.pl