Spectis w Mediach

Komentarze prasowe

Puls Biznesu | Co gryzie mikrofirmy budowlane

18 lip 2019


Indeks GUS w zakresie koniunktury w budownictwie prezentuje wynik dla całego sektora. Nie rozdrabnia się na spółki mieszkaniowe lub zajmujące się inżynierią lądowo-wodną. To ważne, bo prawdopodobnie właśnie druga grupa przedsiębiorców obniżyła morale w całej branży – uważa Bartłomiej Sosna, ekspert Spectis, ośrodka badawczego analizującego sektor budowlany.

Ekspert Spectis przyczyn pogarszającej się sytuacji upatruje także w rosnącej konkurencji. Według REGON pod koniec I półrocza 2019 nad Wisłą działało 487 tys. firm budowlanych - o 27 tys. więcej niż rok temu. Samych mikrofirm przybyło 28 tys. Rosnąca konkurencja oraz mniejsza liczba projektów w sektorze publicznym mogą przekładać się na pogorszenie sytuacji w firmach zatrudniających od 1 do 9 pracowników – mówi Bartłomiej Sosna.

Pełna wersja artykułu: www.pb.pl