Wydarzenia w SPECTIS

Aktualności

Utrzymanie sieci dróg krajowych coraz większym wyzwaniem dla drogowców

15 lip 2019


Po kilkunastu latach znaczącej poprawy stanu technicznego sieci dróg krajowych, kiedy to odsetek dróg w stanie dobrym wzrósł z blisko 24% w 2000 r. do 66% w 2013 r., od 2014 r. w obszarze tym obserwujemy wyraźną stagnację - średni odsetek dla lat 2014-2018 wyniósł już mniej niż 60%. Utrzymaniu sieci dróg krajowych w poprawnym stanie technicznym nie sprzyja rosnący ruch na drogach oraz przedłużające się roboty budowlane i związane z nimi objazdy. Natomiast jak wynika z analizy danych o zezwoleniach budowlanych, w najbliższych latach na znaczące przyspieszenie w obszarze budownictwa drogowego mogą liczyć przede wszystkim woj. podkarpackie, małopolskie i łódzkie.

Jak wynika z naszego najnowszego raportu zatytułowanego "Rynek budowlany w Polsce 2019-2025 – Analiza 16 województw", stan techniczny sieci dróg krajowych w Polsce w ujęciu regionalnym pozostaje bardzo zróżnicowany. Rokrocznie, istotnie wyższym odsetkiem sieci drogowej w stanie dobrym charakteryzują się województwa Polski północnej.

W trakcie 2018 roku, stan techniczny dróg krajowych zauważalnie poprawił się w woj. podlaskim i dolnośląskim (wzrost odsetka sieci drogowej w dobrym stanie technicznym o blisko 12 punktów procentowych). Wyraźny spadek odsetka dróg w stanie dobrym odnotowano natomiast w woj. małopolskim (spadek udziału o ponad 7 p.p.) oraz regionie zachodniopomorskim (o ponad 6 p.p.), który pomimo pogorszenia utrzymał najwyższą pozycję spośród wszystkich 16 województw.

Istotne różnice regionalne zauważyć można także w obszarze planowanych na najbliższe lata inwestycji drogowych. W skali całego kraju, po wzroście o blisko 20% w 2017 r., w roku 2018 liczba zezwoleń na realizację inwestycji drogowych (liczona jako liczba obiektów) wzrosła o niecałe 10%.

W przypadku Podkarpacia, ilość obiektów na budowę których wydano zezwolenia wzrosła w 2018 r. o ponad 260%. Wzrost dla woj. małopolskiego wyniósł ponad 70% a dla łódzkiego i zachodniopomorskiego ponad 40%.

Kluczowymi inwestycjami w woj. podkarpackim w najbliższych latach będzie realizacja drogi ekspresowej S19 od Sokołowa Małopolskiego do granicy z woj. lubelskim. Natomiast w dalszej perspektywie (do 2025 r.) istotną inwestycją dla regionu będzie kontynuacja trasy S19 na południe od Rzeszowa aż do granicy Państwa.

Z kolei w woj. małopolskim kluczowymi inwestycjami na najbliższe lata będą: Północna Obwodnica Krakowa (jako trasa S52) oraz przecinająca województwo droga S7, zarówno po północnej jak i po południowej stronie Krakowa. Dodatkowo, ważną inwestycją śródmiejską będzie kontynuacja budowy Trasy Łagiewnickiej.

W woj. łódzkim natomiast najważniejszymi inwestycjami drogowymi do 2022 r. będą realizacja autostrady A1 na odcinku Tuszyn-granica woj. śląskiego (łącznie 5 odcinków) oraz budowa Zachodniej Obwodnicy Łodzi (trasa S14, 2 odcinki). Natomiast w dalszej perspektywie, istotna dla regionu będzie także realizacja drogi S74 na odcinku Sulejów-granica woj. świętokrzyskiego oraz odcinek S12 Piotrków Trybunalski-Opoczno.

Prezentowane dane bazują na najnowszym raporcie regionalnym "Rynek budowlany w Polscem- Analiza 16 województw"". Raport niezwykle pomocny przy raportowaniu, budżetowaniu oraz planowaniu strategicznym w ujęciu regionalnym.

 

Poproś o bezpłatne próbki z raportu

info@spectis.pl